Outsourcing

Specialisté se starají o optimální logistický tok zboží a materiálu

Uvolnění kapacit v oblasti managementu a kapitálu

Stálá transparentnost nákladů a služeb v oblasti logistiky

Přeměna fixních nákladů na variabilní náklady

Rychlá realizace úspor

Snížení počtu odvětví, kterým se ve společnosti musíte věnovat, umožní lepší ovladatelnost firmy

Osvobození se od logistiky otevírá příležitost soustředit se na vlastní silné stránky společnosti

Zvyšování znalostí díky aktivní účasti ve vývoji růstu v odvětví služeb

Kratší reakční doby díky včasnému připravení/zkompletování zboží podle plánovaných objednávek

Redukce skladových prostor

Snížení osobních nákladů díky optimálnímu využití pracovního fondu

Snížení koordinačních problémů, protože se obracíte vždy na jednu osobu - "Vše z jednoho zdroje"

Využití synergických efektů při skladování a vychystávání

Silnější postavení v tržním prostředí

Coopare with us

Proč s námi spolupracovat?

Desítky úspěšně zrealizovaných projektů, ať již z oblasti supply chain management nebo částečných či úplných outsourcingových řešení.

Víme, na co se zaměřit, aby to fungovalo.

Jsme spolehlivá logistická společnost a na nic si nehrajeme, dbáme na win-win partnerství.