Ochrana osobních údajů

Níže bychom Vás rádi informovali o ochraně dat na našich webových stránkách, stejně tak jako o druhu, rozsahu a účelu shromažďovaných osobních údajů a jejich následném použití a zpracování. Dále bychom Vás rádi informovali o Vašich právech. Ochrana dat je pro nás velmi důležitá.

Za ochranu dat/zpracování údajů zodpovídá:

EP-Trans Internationale Speditions GmbH
Robert-Bosch-Straße 10
93055 Regensburg

Zastoupená generálními řediteli Georgem Ehrlingerem a Markusem Pumpfem
Telefon: +49 (0) 941 40995-00
Fax: +49 (0) 941 40995-55
E- mail: regensburg@ep-trans.com

Zodpovědný pracovník za ochranu osobních údajů

Náš pracovník pro ochranu údajů pan Markus v. Hohenhau, e-Data Protection GmbH, Dachauplatz 8, 93047 Regensburg je také k zastižení na výše uvedené adrese, coby osoba pověřená pro ochranu osobních údajů nebo e-mailem na adrese info@datenschutzbeauftragter.it.

Přístup na webové stránky - zpracování osobních údajů a povaha a účel použití

Pokud navštívíte naše webové stránky, zprostředkováváte data našemu webovému serveru. Děje se to přes Váš internetový prohlížeč a je to zapříčiněno technickými důvody. Jsou zpracovávána následující data mezi Vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem v souborech protokolu serveru: (Data jsou přenášena po dobu komunikace prohlížeče a serveru.)

 • Stránka, ze které byl požadován soubor - adresa URL
 • Název souboru
 • Datum a čas žádosti
 • Popis typu prohlížeče / verze prohlížeče a použitého operačního systému
 • Adresa IP požadujícího počítače
 • Stav přístupu (přenos souborů, soubor nebyl nalezen atd.)
 • Přenesené množství dat

Z technických důvodů (opětovné vyvolání webové stránky) budou tyto údaje krátkodobě uloženy. Dohledání jednotlivých osob na základě těchto dat není možné. Nejpozději po 7 dnech bude IP adresa smazána nebo anonymizována.

Data jsou vyhodnocována výhradně pro interní statistické účely a neumožňují vyvodit žádnou spojitost s vaší osobou. Porovnání s jinými databázemi se nekoná.

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely

 • Zajištění řádného a bezproblémového připojení webových stránek,
 • zajištění pohodlného používání webových stránek,
 • vyhodnocení zabezpečení a stability systému a
 • pro další administrativní účely.

Údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f DSGVO (GDPR). Náš oprávněný zájem vyplývá ze shromažďování údajů uvedených výše. V žádném případě nepoužíváme shromážděná data pro účely dohledávání informací o Vaší osobě.

Můžete navštívit webovou stránku bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.

Google mapy

Tyto webové stránky používají službu Google Maps API, mapovou službu společnosti Google LLC. ("Google"), pro zobrazení interaktivní mapy a plánování trasy. Mapy Google jsou provozovány společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Právní základ zpracovávání vychází z článku 6 I, a to z DSGVO (GDPR), na základě dobrovolnosti údajů pro plánování tras a našeho oprávněného zájmu na zobrazení našich lokalit stejně tak jako snadné vyhledávání míst, které jsou uvedeny na našich webových stránkách.

Společnost Google může informace o Vašem používání stránek Google map (včetně Vaší IP adresy) zaslat a uložit na severech ve Spojených státech. Společnost Google může informace získané z mapy přenést na třetí strany, pokud to vyžadují zákony, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.

Společnost Google nikdy nebude přidružovat vaši IP adresu k jiným datům Google. Nicméně by bylo technicky možné, že by společnost Google mohla na základě získaných dat identifikovat jednotlivé uživatele. Je možné, že osobní údaje a osobní profily uživatelů webových stránek by Google mohl použít i pro jiné účely, přičemž toto neumíme a ani nemůžeme ovlivnit. Máte možnost zakázat službu Map Google a zabránit tak přenosu dat společnosti Google tím, že v prohlížeči vypnete JavaScript. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nelze použít zobrazení mapy na našich stránkách.

Společnost Google je certifikována podle pravidel ochrany soukromí EU a USA. Aktuální certifikát lze prohlížet na adrese https://www.privacyshield.gov/list. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí komise stanovila vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle pravidel ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů a dodatečné smluvní podmínky společnosti Google pro Google mapy lze nalézt na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Můžete načítání Google Plugins také změnit ve Vašich nastavení ochrany osobních údajů na adrese https://myaccount.google.com/intro.

Údaje použité v našem kontaktním formuláři

Pokud nám pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře, můžete použít namísto správného jména pseudonym. Zadání e-mailové adresy je nezbytné, abychom Vás mohli kontaktovat.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, budou použity výlučně pro odpověď na Vaší žádost. Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, nebudeme sdílet s třetími stranami ani je používat k jiným účelům než k tomu, abychom reagovali na Vaši žádost. Zpracování dat za účelem kontaktování je v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. DSGVO (GDPR) na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Po dokončení zpracování Vaší žádosti budou Vaše údaje smazány, pokud odstranění není v rozporu se zákonnými požadavky na ukládání dat.

Vložení YouTube videí

Pro zařazení videí používáme pluginy poskytovatele YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA). YouTube je zastoupena společností Google LLC. se sídlem v 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokud navštívíte internetové stránky vybavené takovým pluginem, naše webové stránky navážou spojení k YouTube serverům a přitom bude zobrazen plugin. Tímto je YouTube serverům předána informace, které z našich webových stránek jste navštívili. Jste zároveň přihlášen jako člen YouTube a YouTube přiřadí tyto informace k Vašemu uživatelskému účtu. Při použití tohoto pluginu - například kliknutím na tlačítko start u videa - bude i tato informace přiřazena k Vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazování můžete zabránit, pokud se z uživatelského účtu YouTube a dalších uživatelských účtů společností YouTube LLC a Google Inc. odhlásíte předtím, než začnete používat naše webové stránky a zároveň vymažete příslušné cookies.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO(GDPR).

Další informace o zpracování dat a ochraně soukromí společností YouTube (Google) naleznete v části https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ochrana dat při zpracovávání/zasílání dokumentů s žádostí o pracovní místo

Jestliže nám pošlete Vaše CV a motivační dopis nebo jakékoliv další dokumenty ohledně žádosti o pracovní místo, použijeme je pouze pro rozhodnutí o Vaší žádosti a nebudeme Vaše údaje předávat třetím osobám. Upozorňujeme, že v současné době nenabízíme šifrování Vašich dat, pokud je budete zasílat e-mailem. Můžete však zamknout své dokumenty např. programem 7ZIP (http://www.7-zip.de/), poslat nám je e-mailem a zvlášť např. přes telefon předat heslo. Po obdržení Vaší žádosti od nás dostanete e-mailovou zprávu.

Můžete nám také kdykoli zaslat svou žádost poštou.

Žádosti jsou uloženy a spravovány odděleně od ostatních záznamů.

Pokud je uzavřena smlouva o zaměstnání se žadatelem, předané údaje budou uchovávány za účelem pracovního poměru v souladu s právními požadavky. Není-li se žadatelem uzavřena pracovní smlouva, podklady se automaticky vymažou nejpozději šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud vymazání není v rozporu s jinými oprávněnými zájmy správce, nebo pokud žadatel výslovně netrvá na delším uložení údajů a uchování své žádosti, např. kvůli možnému pozdějšímu kontaktu s volnými pracovními místy. Jiný legitimní zájem v tomto smyslu je např. důkazní břemeno v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

Zpracování dat za účelem kontaktování a zpracování Vašich údajů v žádosti se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. a, b DSGVO (GDPR) na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu, jakož i pro provádění předsmluvních opatření.

Content Delivery Networks (CDN)

Na našich webových stránkách používáme technologie z CDN serverů (Content Delivery Network). CDN pomáhají snížit dobu načítání dat z Java Script knihoven a fontů, protože tyto soubory jsou přenášeny rychlými servery nebo málo zatíženými servery.

Používáme následující služby CDN:
"Google Web Fonts" společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, "Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google" na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs) a "BootstrapCDN" společnosti StakPath, LLC (2012 Mc Kinney Ave., Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA, legal@stackpath.com "StackPath" - Zásady ochrany soukromí na adrese https://www.stackpath.com/privacy-statement/).

Pro použití CDN je technicky nezbytné zpracování vaší IP adresy, aby mohl být obsah stránek na webových stránkách odeslán do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa bude tedy předána příslušným poskytovatelům. Všichni poskytovatelé provozují servery v EU, ale nelze vyloučit, že Váš prohlížeč přistupuje také k serverům mimo EU.

Poskytovatelé jsou certifikováni podle Dohody o ochraně soukromí (https://www.privacyshield.gov/list), což poskytuje záruku, že úroveň ochrany evropského práva na ochranu dat bude zajištěna.

Fonty (písmo) jsou integrovány na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO (GDPR). Zahrnutím externích fontů chceme mj. zajistit přitažlivý prohlížeč, konzistentní design našich webových stránek a neustálou optimalizaci a také šetřit čas načítání.

Programovací jazyk JavaScript se používá k integraci obsahu. Můžete zakázat zpracování dat tím, že deaktivujete spouštění jazyka JavaScript ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru jazyka JavaScript. Upozorňujeme, že to může mít za následek funkční omezení webových stránek.

Zabezpečení dat

Pro šifrování používáme na naší webové stránce proceduru SSL (Secure Socket Layer). Zda je příslušná stránka našeho webu zašifrována, rozpoznáte podle zobrazení klíče respektive symbolu zámku v dolním stavovém řádku Vašeho prohlížeče.

Přijímáme neustále vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Zpracování / přenos dat

Předávání Vašich osobních údajů třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedené výše nebo níže, se neděje. Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze, pokud:

 • Jste k tomu podle § 6 odst. 1 věty 1 písm. DSGVO (GDPR) udělili výslovný souhlas,
 • je to právně přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b DSGVO (GDPR) je to vyžadováno pro plnění smluvních vztahů s Vámi a k provedení předsmluvních opatření,
 • v případě, že zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c DSGVO (GDPR) je pro nás právním závazkem,
 • zpracování podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO (GDPR) je k ochraně našich oprávněných zájmů nebo je nutné k ochraně třetí osoby, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména v takovém případě, kdy je dotyčná osoba dítětem.

Práva subjektu údajů

Máte právo:

 • v souladu s článkem 15 DSGVO (GDPR) požádat o informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požádat o informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje zveřejněny, plánované období uchovávání údajů, právo na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky, podat stížnost, na uvedení zdroje údajů, pokud údaje nebyly shromážděny přímo námi, a informovat se o automatizovaném rozhodování včetně profilování a případně průkazných informací o jejich podrobnostech;
 • v souladu s článkem 16 DSGVO (GDPR) požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo doplnění u nás uloženích osobních údajů;
 • v souladu s článkem 17 DSGVO (GDPR) požádat o vymazání Vašich osobních údajů, které jsme uložili, s výjimkou zpracování údajů, jež jsou vyžadovány v souvislosti s: výkonem práva na svobodu projevu a informace, splněním zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění nároku, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • v souladu s článkem 18 DSGVO (GDPR) požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste popřeli přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítnete jejich vymazání přičemž my údaje již nepotřebujeme, Vy však údaje potřebujete k uplatnění nároků, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste v souladu s článkem 21 DGSVO (GDPR) vznesli námitky proti zpracování údajů;
 • v souladu s článkem 20 DSGVO (GDPR) obdržet Vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, v strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo na předání jiné odpovědné osobě, od níž můžete údaje obdržet;
 • V souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO (GDPR) můžete Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. To má za následek, že ve zpracování dat založeném na Vašem souhlasu nemůžeme dále pokračovat;
 • podat stížnost orgánu dozoru podle článku 77 DSGVO. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho obvyklého místa pobytu nebo pracoviště nebo našeho sídla. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Odvolací práva

Zpracováváme-li k ochraně našeho - v rámci uvážení - zájmu převažujícího oprávněného zájmu Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. F DSGVO (GDPR), máte právo máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů s účinkem do budoucna v souladu s čl. 21 GDPR.

Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou. Pokud se zpracování osobních údajů provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na námitku s předložením důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace.

Pokud byste chtěli uplatnit Vaše právo na námitku, stačí nám zaslat e-mail.

Po uplatnění Vašeho práva vznést námitku nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování neslouží pro účely uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebudou osobní údaje zpracovávány pro tyto účely.

Změny zásad ochrany osobních údajů

V důsledku vývoje našich webových stránek a jejich nabídek nebo změn zákonných nebo úředních předpisů může být nutné tuto politiku ochrany osobních údajů změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Aktuální prohlášení o ochraně údajů lze vždy zobrazit a vytisknout na našich webových stránkách v části Ochrana osobních údajů.

V platnosti od července 2018.