Polityka prywatności

Poniżej chcielibyśmy poinformować o ochronie danych na naszych stronach internetowych, a także o rodzaju, zakresie i celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto chcielibyśmy pouczyć o przysługujących Wam prawach. Ochrona danych ma dla nas ogromne znaczenie.

Odpowiedzialnym za ochronę / przetwarzanie danych jest:

EP-Trans Internationale Speditions GmbH
Robert-Bosch-Straße 10
93055 Regensburg

Vertreten durch die Geschäftsführer Georg Ehrlinger und Markus Pumpf
Telefon: +49 (0) 941 40995-00
Fax: +49 (0) 941 40995-55
E-mail: regensburg@ep-trans.com

Inspektor ochrony danych osobowych

Nasz inspektor ds. ochrony danych osobowych, Markus v. Hohenhau, e-Data Protection GmbH, Dachauplatz 8, 93047 Regensburg dostępny jest również pod w/w adresem, z dopiskiem do rąk inspektora ochrony danych lub pod adresem email info@datenschutzbeauftragter.it erreichbar.

Dostęp do stron internetowych - przetwarzanie danych osobowych oraz charakter i cel użytkowania

W przypadku uruchomienia naszych stron internetowych użytkownik (ze względów technicznych) przesyła za pośrednictwem przeglądarki internetowej dane do naszego serwera. Podczas trwającego połączenia w celu komunikacji między przeglądarką internetową a naszym serwerem internetowym, w plikach dziennika serwera przetwarzane są następujące dane:

 • strona internetowa, z której następuje dostęp pliku – adres URL strony odsyłającej
 • nazwa pliku
 • data i godzinę uzyskania dostepu
 • opis rodzaju przeglądarki / wersji przeglądarki i używanego systemu operacyjnego
 • adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • status dostępu (transfer pliku, nie znaleziono pliku itp.)
 • ilość przesyłanych danych

Ze względów technicznych (dostęp do strony internetowej) przechowujemy te dane przez krótki czas. Przechowywane danych nie umożliwiają powiązania danych z konkretną osobą. Najpóźniej po 7 dniach adres IP zostaje usunięty lub zanonimizowany. Dane są analizowane wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych i nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Porównanie z innymi bazami danych nie ma miejsca.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie właściwego i płynnego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego korzystania ze strony internetowej
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu jak również
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f rozporządzenia RODO. Nasze uzasadnione prawnie zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do identyfikowania Twojej osoby. Możesz odwiedzić stronę internetową, nie podając żadnych danych osobowych.

Sie können die Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.

Google Maps

Ta strona korzysta z interfejsu Google Maps API, usługi mapowej Google LLC. ("Google"), do wyświetlania interaktywnej mapy i tworzenia wskazówek dojazdu. Serwis Google Maps jest obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawa prawna przetwarzania wynika z art. 6 I lit. a, f rozporządzenia RODO ze względu na dobrowolne informacje do tworzenia planu dojazdu oraz naszego uzasadnionego interesu reprezentowania naszej lokalizacji oraz łatwej możliwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej.

W wyniku korzystania z Google Maps, informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP) mogą być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać informacje uzyskane w Mapach stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nigdy nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Niemniej jednak technicznie możliwe jest, że Google na podstawie otrzymanych danych zidentyfikuje pojedynczych indywidualnych użytkowników. Jest możliwe, że dane osobowe i profile osobowości Google mogą być przetwarzane przez użytkowników Google w innych celach, nad którymi nie mamy kontroli. Możesz wyłączyć usługę Google Maps i tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, wyłączając obsługę JavaScript w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie można korzystać z widoku mapy na naszych stronach

Serwis Mapy Google wykorzystuje plik cookie (NID). Plik cookie jest używany przez Google do celów korzystania z Map Google.

Pliki cookie to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

Pliki cookie przechowują informacje związane z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast rozpoznajemy Twoją tożsamość. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i dlatego nie można ich bezpośrednio przypisać do użytkownika.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub by przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiała się informacja. Każda przeglądarka inaczej zarządza ustawieniami plików cookie. Sposób wyłączania plików cookie lub zmiany ustawień opisany jest w menu pomocy Waszej przeglądarki (patrz także uwagi techniczne na końcu niniejszej Polityki prywatności). Wyłączenie plików cookie w całości może oznaczać, że nie można będzie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne dla wymienionych celów ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f rozporządzenia RODO.

Typ pliku cookie: trwały plik cookie strony trzeciej - okres przechowywania: 6 miesięcy Więcej informacji o plikach cookie używanych przez Google na stronie https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl jak również w Ogólnych warunkach korzystania z Google MAPS https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps.html

Google jest certyfikowany w ramach Porozumienia EU-U.S.-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat można zobaczyć na stronie https://www.privacyshield.gov/list Zgodnie z umową między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Politykę prywatności Google i dodatkowe warunki korzystania z Google Maps można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Możesz również zmienić ładowanie wtyczek Google w swoich ustawieniach prywatności na https://myaccount.google.com/intro

Dane przy korzystaniu z naszego formularza kontaktowego

Jeśli wysyłasz nam wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, możesz użyć pseudonimu zamiast nazwy prawdziwej. Podanie adresu e-mail jest konieczne, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować mailowo.

Dane wprowadzone przez Ciebie do formularza kontaktowego będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kontakt w ramach Twojego zapytania przesłanego nam przez formularz kontaktowy. Nie udostępniamy informacji podanych w formularzu kontaktowym stronom trzecim, ani nie używamy ich w celu innym niż udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie. Przetwarzanie danych związane z kontaktowaniem się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a rozporządzenia RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Twojego zapytania, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

Umieszczanie filmów z YouTube

Do dodawania filmów używany wtyczek YoyTube (YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA). YouTube jest reprezentowany przez Google LLC. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z taką wtyczką, nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube, a wtyczka zostaje wyświetlona. Dzięki temu serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany jako członek serwisu YouTube, YouTube przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki np. przy kliknięciu przycisku Start filmu wideo, informacja ta zostaje również przypisana do Twojego konta użytkownika. Możesz zapobiec temu powiązaniu, wylogowując się z konta użytkownika YouTube i innych kont użytkowników firm YouTube LLC i Google Inc., zanim zaczniesz korzystać z naszych witryn internetowych i usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm.

Korzystanie z YouTube wynika z interesu atrakcyjnego prezentowania naszych stron internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Rodo.

Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych można znaleźć w serwisie YouTube (Google) pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en

Ochrona danych przy wysyłaniu dokumentów aplikacyjnych

Jeśli prześlesz nam swoje dokumenty aplikacyjne, będziemy ich używać wyłącznie do decydowania o Twoim podaniu w obrębie firm z grupy EP. Nie udostępniamy Twoich informacji stronom trzecim. Zwracamy uwagę, że w przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych mailem, nie oferujemy obecnie szyfrowania danych. Możesz jednak swoje załączniki przesłać do nas mailem zaszyfrowane np. programem 7ZIP (http://www.7-zip.de/) i osobno, np. telefonicznie, podać nam swoje hasło. O wpłynięciu Twojego zgłoszenia poinformowany zostaniesz przez nas mailowo na swój adres e-mail.

Możesz również zawsze przesłać do nas swoją aplikację pocztą.

Dane aplikacji są przechowywane i zarządzane oddzielnie od innych rekordów danych. Jeśli zawrzemy z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane są przechowywane dla celów realizacji stosunku pracy, zgodnie z przepisami prawa. Jeśli umowa o pracę nie zostanie zawarta, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o odmowie, o ile usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami

Osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub kandydat wyraźnie nie wyrazi zgody na dłuższe przechowywanie i zatrzymanie jego aplikacji np. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Inne uzasadnione interesy mogą oznaczać np. obowiązek dowodu w postępowaniu na podstawie ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Przetwarzanie danych w celu kontaktowania się i przetwarzania danych aplikacji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, b rozporządzenia RODO na podstawie Waszej dobrowolnie udzielonej zgody, a także w celu wdrożenia środków przedumownych.

Content Delivery Networks (CDN)

Na naszych stronach internetowych używamy technologii serwerów CDN (Content Delivery Network). CDN zmniejszają czas ładowania bibliotek i czcionek Java Script, ponieważ pliki te są przesyłane przez szybkie lub mało obciążone serwery.

Korzystamy z następujących usług CDN:
„Czcionki Google Web" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google” – Przepisy Ochrony Danych na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=en ) i
„BootstrapCDN” autorstwa StakPath, LLC (2012 Mc Kinney Ave., Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA, legal@stackpath.com „StackPath” - Polityka prywatności na stronie https://www.stackpath.com/privacy-statement/ ).

Do korzystania z CDN ze względów technicznych konieczne jest przetwarzanie Twojego adresu IP, by zawartość strony internetowej mogła zostać wysłana do przeglądarki. Twój adres IP zostanie więc przesłany do odpowiednich dostawców. Wszyscy operatorzy utrzymują serwery w UE, ale nie można wykluczyć, że Twoja przeglądarka uzyska dostęp również do serwerów spoza UE.

Dostawcy są certyfikowani zgodnie z Umową o ochronie prywatności (https://www.privacyshield.gov/list) gwarantując w ten sposób poziomu ochrony zgodny z europejskim prawem ochrony danych.

Czcionki włączane są na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f rozporządzenia RODO. Poprzez integrację zewnętrznych czcionek chcemy m.in. zapewnić atrakcyjny, spójny projekt naszej strony internetowej i ciągłą optymalizację, a także oszczędność czasu ładowania.

Do integracji treści wykorzystywany jest język programowania JavaScript. Możesz zrezygnować z przetwarzania danych, wyłączając wykonywanie JavaScript w przeglądarce lub instalując bloker JavaScript. Należy pamiętać, że może to spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

Bezpieczeństwo danych

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer). To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, poznać można po symbolu klucza lub ikonie kłódki na dolnym pasku adresu przeglądarki.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym

Przetwarzanie / przesyłanie danych

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione powyżej lub poniżej nie ma miejsca. Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzielono na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a rozporządzenia RODO
 • jest to dopuszczalne pod względem prawnym i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b rozporządzenia RODO, jest wymagane do realizacji stosunków umownych z Twoją osobą w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy,
 • w przypadku, w którym ujawnienie, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c rozporządzenia, RODO, stanowi dla nas prawne zobowiązanie,
 • przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f rozporządzenia RODO jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub stron trzecich, o ile nie przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności jeśli dana osoba jest dzieckiem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 • zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, możesz poprosić o informacje na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informacje dotyczące celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do złożenia skargi, źródła danych, jeśli nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o szczegółach.
 • zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO możesz zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas
 • zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie to ma na celu korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązywanie się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego lub ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
 • zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile kwestionujesz ich dokładność; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu takich danych oraz gdy nie wymagamy już tych danych, jednak potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeśli wyrażono sprzeciw wobec przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO
 • zgodnie z art. 20 RODO masz prawo otrzymywać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przesłania tych danych innemu administratorowi.
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. W takim przypadku nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości.
 • zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zazwyczaj masz prawo do kontaktu z organem nadzorczym odpowiednim dla Twojego zwykłego miejsca pobytu, pracy lub naszej zarejestrowanej siedziby. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f rozporządzenia RODO, masz prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO.

Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. O ile przetwarzanie odbywa się w innych celach, przysługuje ci prawo do sprzeciwu jedynie w przypadku przedstawienia powodów, które wynikają z Twojej konkretnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do zgłoszenia sprzeciwu, wystarczy e-mail do nas. Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli udowodnić ważne i uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie służyć będzie ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności – stan

W związku z rozwojem naszej strony internetowej i innych ofert lub ze względu na zmiany w wymaganiach ustawowych lub regulacyjnych, może być konieczna zmiana tej polityki prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Aktualną politykę prywatności można zawsze przeglądać i drukować na naszej stronie internetowej.

Stan na lipiec 2018

Uwagi techniczne dotyczące wyłączania plików cookie - instrukcje

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EP-LOGISTIK POLSKA SP Z O O, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 25, 65-021 Zielona Góra, KRS 0000347598, REGON 080403595, NIP 9291822006.
 • 2. Administrator umożliwia kontakt osobisty lub listowny na adres powyżej.
 • 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f.
 • 5. Twoje dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, członkom grupy EP-Trans Internationale Speditions GmbH, a także innym podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom.
 • 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.
 • 8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   30.07.2018