Outsourcing

Specjaliści dbają o zoptymalizowane działania logistyczne

Uwolnienie zdolności w obszarze zarządzania i kapitału

Trwała przejrzystość kosztów i usług w zakresie logistyki

Konwersja kosztów stałych na koszty zmienne

Krótkoterminowa realizacja potencjałów oszczędnościowych

Redukcja działów przedsiębiorstwa pozwala na lepsze zarządzanie

Odciążenie od działań logistycznych stwarza okazję do skoncentrowania się na mocnych stronach firmy

Zwiększenie potencjału wiedzy poprzez uczestnictwo we wzroście w sektorze usług

Krótszy "czas reakcji" dzięki terminowemu przygotowaniu towaru dla zaplanowanych zamówień

Zmniejszenie przestrzeni magazynowych

Obniżenie kosztów personelu dzięki optymalnemu wykorzystaniu

Zmniejszenie problemów z koordynacją dzięki centralnej osobie do kontaktu - "Wszystko z jednej ręki"

Wykorzystanie efektów synergii w magazynowaniu i kompletowaniu

Silniejsza pozycja na rynkach zbytu